ÚvodAktuality › Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 24.11.2015

Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 24.11.2015

Vážení predsedovia SVB, členovia rád a domoví dôverníci. Tak ako po iné roky aj tento rok organizujeme pracovné stretnutie s Vami za účelom oboznámenia sa s legislatívnymi zmenami v oblasti správy ako aj s novinkami, ktoré pripravuje naša spoločnosť za účelom skvalitnenia našich služieb. V tomto roku bude stretnutie rozšírené o odborný seminár s názvom "Legislatíva a poistenie pre SVB a bytové domy" za účasti riaditeľa odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja MDVRR SR Ing. Miloša Hajdina a ďalších hostí. Dávame do pozornosti prednášku o Zákone číslo 246/2014 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne platnosť od 1.1.2016.

Stretnutie sa uskutoční dňa 24.11.2015 o 15,00 hod. v kongresovej sále na prízemí v Hoteli Karpatia v Humennom.

Pozvánky by ste mali už v najbližších dňoch obdržať do Vašich schránok. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Program stretnutia a odborného seminára.pdf