Úvod › Aktuality

Aktuality

Pracovné stretnutie s predsedami SVB a s domovými funkcionármi spojené s odborným seminárom dňa 24.11.2015

02.11.2015

Vážení predsedovia SVB, členovia rád a domoví dôverníci. Tak ako po iné roky aj tento rok organizujeme pracovné stretnutie s Vami za účelom oboznámenia sa s legislatívnymi zmenami v oblasti správy ako aj s novinkami, ktoré pripravuje naša spoločnosť za účelom skvalitnenia našich služieb. V tomto roku bude stretnutie rozšírené o odborný seminár s názvom "Legislatíva a poistenie pre SVB a bytové domy" za účasti riaditeľa odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja MDVRR SR Ing. Miloša Hajdina a ďalších hostí. Dávame do pozornosti prednášku o Zákone číslo 246/2014 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne platnosť od 1.1.2016. » viac

Pracovné stretnutie s predsedami SVB spojené s odborným seminárom dňa 13.11.2014

29.10.2014

Vážení predsedovia SVB a členovia rád. Tak ako po iné roky aj tento rok organizujeme pracovné stretnutie s Vami za účelom oboznámenia sa s legislatívnymi zmenami v oblasti správy ako aj s novinkami, ktoré pripravuje naša spoločnosť za účelom skvalitnenia našich služieb.V tomto roku bude stretnutie rozšírené o odborný seminár s názvom "Legislatívne zmeny pre SVB a bytové domy" za účasti prezidentky ZSVB Pani Petry Jurčákovej a ďalších hostí. Dávame do pozornosti prednášku o novele číslo 205/2014 Z.z.. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. » viac

Prerušenie dodávky teplej vody

19.06.2014

Oznámenie pre SVB a bytové domy v našej správe » viac

Zákon č. 69/2013 Z.z. o energetickej efektívnosti

12.04.2013

V sekcii dokumenty sme pridali novelu zákona o energetickej efektívnosti číslo 69/2013 Z.z., ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2013. Ukladá povinnosti SVB pri vyregulovaní rozvodov teplej úžitkovej vody. » viac

Manipulačný poplatok pri platbe do pokladne bol zrušený

28.05.2012

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov a nebytových priestorov, v týchto dňoch by ste už mali obdržať ročné vyúčtovania za rok 2011 od svojich predsedov SVB, respektíve orgánov SVB. Chceli by sme Vás informovať, že pri platbe hotovosti rozdielov z konečného vyúčtovania do pokladne, sa nebude inkasovať manipulačný poplatok. Aj takýmto krokom chceme vyjsť ústrety našim klientom, ktorí sú v správe u nás. » viac

« 1 2